Niszczenie Logiki

Niszczenie Logiki : Programowanie edukacyjne.Trivium (sztuki wyzwolone ,dziś zakazane)

http://www.evolveconsciousness.org/media/books/consciousness/The%20Trivium%20-%20The%20Liberal%20Arts%20of%20Logic,%20Grammar,%20and%20Rhetoric%20-%20Sister%20Mirriam%20Joseph.pdf

Wstęp :

„Sztuki wyzwolone (siedem sztuk wyzwolonych) (łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) – podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. Siedem sztuk dzielonych było na dwie mniejsze grupy – trivium i quadrivium.

Kanwą tego podziału było monumentalne, encyklopedyczne dzieło Marka Terencjusza Warrona, zatytułowane Disciplinarum libri IX (Dziewięć ksiąg naukowych lub 9 wrót nauki).

nl3Geneza określenia. Termin pochodzi od Marcjanusa Kapelli, który w V wieku stworzył dzieło „O zaślubinach Merkurego i Filologii” (De nuptiis Philologiae et Mercurii), w którym zawarł wszystkie wykładane w szkole nauki (składało się z siedmiu ksiąg) i nazwał je siedmioma sztukami wyzwolonymi.

Celem księgi było odwzorowanie świata w nauce. Kasjodor w VI wieku w dziele „O rzeczach boskich i ludzkich” dostosował podręcznik Kapelli na użytek kształcenia chrześcijańskiego. (Niestety powoli przekształcam wiedzę w naukę)

W średniowieczu uzyskanie tytułu magistra siedmiu sztuk wyzwolonych stanowiło podstawę do dalszych studiów uniwersyteckich na kierunkach prawa, medycyny lub teologii.

Trivium
Trivium obejmowało gramatykę, co w owym czasie oznaczało biegłość w łacinie, dialektykę (czyli logikę) oraz retorykę (sztukę układania mów). Trivium było na ogół wstępem do kolejnego etapu nauki.

Quadrivium
Na średniowiecznych uniwersytetach quadrivium uważane było za przygotowanie do studiów filozofii i
teologii. Obejmowało ono geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę.
Quadrivium można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).”

Dawno, dawno temu, w średniowiecznych uniwersytetach, nowych studentów uczono sztuki: gramatyki, logiki i retoryki.

Gramatyka: wewnętrzna budowa języka.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Obecnie celem nauki nie jest wiedza lecz dezinformacja w wyniku ,której uczeń staje się podporządkowanym ideom hierarchi ubezwłasnowolnionym niewolnikiem. Trivium zostało zminimalizowane. Równowaga pomiędzy wiedzą ,a nauką została zachwiana.

Śmierci logiki w szkołach.

Po intensywnej psychologicznej terapii, idea nauki postrzegana jest jako śmieszny cel edukacji. Indoktrynacja stała się jedyną formą nauki poprzez nacisk na wymuszone zapamiętywanie przez ucznia fałszywych prawd , dat i opinii wymyślonych autorytetów.

nl2Umysł ucznia i studenta staje się użytecznym śmietnikiem, po wypełnieniu, którego systemową propagandą wytworzony zostaje posłuszny, certyfikowany niewolnik, kapo lub użyteczna marionetka .

Zniszczenie i oszukanie logiki , sztuki racjonalnego myślenia jest w istocie celem systemowej ideologii.

Nauka psa nie różni się dziś od nauki człowieka : ułożenie, ocena, pochwała i tytularna oraz fianansowa nagroda… Kreatywność opiera się na namawianiu ludzi do zgłaszania pomysłów, których wykorzystaniem zajmują się administracje, firmy i korporacje.

Strategia ta zyskała wielki rozgłos i stała się elementem kontroli, kradzieży i wyzysku względem inteligentnych i kreatywnych jednostek.

„Czczone Założenia Republiki” ,
opierają się na przestępstwie (Crooks) oszustów tworzących monopol, którego zwalczanie będzie formą bunt przeciwko Anglii (obecnie Nowemu Porządkowi Świata) i władzy oświeconych nad światem. Z tego też względu nie, można podważać władzy, autorytetu , prawa, medycyny i szkolnictwa !!!”

Na podstawie tych argumentów i frazesów oraz na ideach ochrony hierarchii ojcowie założyciele stworzyli : Deklaracje i Konstytucje USA. Więc kraj ten opisywany jako ostoja marzeń i wolności (pierwsze Elizjum) od początku swojego istnienia był zgniłym w środku środkiem społecznej kontroli i podporządkowania .

Pomysł stworzenia państw demokratycznych i socjalistycznych … oparty jest na złych źródłach :”czczonych założeń republiki”, czyli czystej utopi opartej na zasadach władzy hierarchicznej i terrorze podporządkowania jej ideom.

Pomysłów nie należy oceniać według ich użyteczności, ale poprzez ich dostosowywanie do podstawowych zasad. Czy tak oceniono m.in. broń jądrową?! Raczej nie! Istotą wszystkich dzisiejszych pomysłów jest zysk, wprowadzanie form kontroli , oraz uzyskanie jak największej śmiertelności w wyniku wykorzystywania czarnej technologii!

Dziś nikt nie ocenia działań politycznych i religijnych przez pryzmat dobrze uformowanych argumentów ,lecz przez nakaz prawa, władzy i autorytetu.

Dziś po prostu zamiast w serce, dusze i logikę trzeba „patrzeć na źródła” kreowane przez fałszywe autorytety ,lektury i schematy postępowania prawnego !

Nikomu z was nie wolno dziś spytać: ” Kim są ci ludzie, którzy stworzyli owe prawa i nauki? Kim są ludzie, którzy nie będąc w danej sytuacji kreują mój świat? .”

A ponieważ wszystko zostało już ustalone i zaprogramowane, nie ma potrzeby kształtowania prawdziwej wiedzy opartej na logice i prawdziwych myśli ucznia opartych na retoryce. Nie ma też powodu kształcić nauczycieli i łożyć na edukacje !

W logice, nazywa się to :Argumentum ad hominem (łac. argument dostosowany do danego człowieka) – pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym, na poparcie swojej tezy, dyskutant powołuje się na nasze, nie do końca związane z tematem, opinie lub zachowania.

Zabieg ten ma pokazać, że w gruncie rzeczy zgadzamy się z tezą przedstawioną przez dyskutanta, a jeżeli nadal upieramy się przy swoim, to znaczy, że jesteśmy niekonsekwentni w swoich przekonaniach.

Jedna po drugiej, główne idee wiedzy zostały zamordowane przez naukę i powoływane do życia fałszywe, masońskie kontrolujące nasze myśli i opinie autorytety, np. Darwina czy Papieża.

Możesz być zaskoczony liczbą ludzi, którzy wierzą, że wartość pomysłu, zależy wyłącznie od tego, kto wymyślił ów pomysł !. Autorytet jest dziś bogiem ,nawet jeśli tworzy bezsensowne pomysły : popatrz na polityków, religię czy urzędników kierujących się ideami nonsensu !!!

Studenci nie kreują samodzielnego świata, tworząc poczucie własnej wartości , lecz strategię wyznawania cudzych ideologii, słów i myśli! Mamy więc doczynienia, nie z wiedzą lecz nauką, a to czyni ze studenta tandetny i tani produkt systemu pozbawianego z biegiem czasu idei kreatywizmu ,indywidualizmu i wolnomyślicielstwa .

Zapalone do działania młode istoty zniechęcają się wraz z biegiem czasu dostosowując się do idei niewolnictwa i podporządkowania !

Studenci są jak tresowane psy potrafiące po pierwszym roku podporządkować się idei kary i nagrody. Prawda jest złem, kłamstwo jest dobrem , nawet jeśli jest to nielogiczne to autorytet ma racje ponieważ przyznaje oceny, tytuły , kary i nagrody !

A przecież jest to wszystko czego potrzebuje posłuszny niewolnik, pozytywnej oceny swoich działań i zachowań względem Pana i autorytetu!

Jest to hodowla oparta na zasadach wyboru najmniej inteligentnych jednostek, najlepiej przystosowanych do bezsensownej ideologii służenia państwu … Jednym słowem czym wyżej zachodzisz tym bardziej jesteś użyteczny dla systemu i jego przestępstw względem innych ludzi !

W placówkach oświatowych, na próżno szukać można wolności intelektualnej będacej podstawą kreatywizmu i wolnomyślicielstwa !

Zauważ drogi uczniu i studencie, że Twoja praca musi opierać się na lekturach, autorytetach i przykładach autorytatywnych. ! Jesteś autorem czudzych biografii , lecz nie możesz być kreatorem wolnych i niezależnych myśli i sformułowań !

To nie przypadek, ponieważ w szkołach zanikła wiedza o logice działania … Działamy na zasadzie powielania działań innych ludzi!

Nie możemy podjąć logicznych działań decydujących o naszej przyszłości, skupiając się na opiniach nauczycieli, psychologów, rodziców i kolegów … A jeśli wybierzesz własny kierunek studiów to zawód, przychodzi zbyt szybko aby wytworzyć z wolnych, świeżych idei niezależne owoce działań odmiennych od programu nauczania i poleceń profesorów !

Kolejną rzeczą o ,której nie dowiesz się w szkole i w procesie edukacji jest logiczny temat przynależności społecznej. Nikt nie nauczy Cię jak zaspokoić praktycznie potrzeby danej grupy społecznej , uczysz się tylko polityki kreowania interesów państwa względem społeczeństwa ! Nikt nie nauczy Cię rządzić państwem ale tylko zarządzać jego interesem ! Nikt nie nauczy Cię tego jak rozpoznać wewnętrznego wroga , oraz jak rozwiązać ten problem , ponieważ prawo ogranicza Cię do posłuszeństwa wobec państwowego ciemiężyciela!

Jeśli, można wychowywać młodych ludzi wierzących w chore idee sądów i władzy centralnej, można również wyeliminować zdolność rozumowania, pojmowania i kreatywnego myślenia . Tak państwo staje się właścicielem nieświadomego społecznie niewolnika.

Państwo utrzymuje wrogi stosunek do wszystkich, którzy potrafią i mogą omawiać i analizować własne pomysły. Tak samo reagują niewolnicy spotykając na swojej drodze wolną i logicznie myśląca istotę ! Wielokrotnie spotykałem na swej drodze osoby ,które nie rozumiały mnie, twierdząc ,że mówię w obcym języku … Istoty te ,bały się mnie i bały się stanu prawdziwej wolności, która mogłaby im odebrać iluzje życia w zdemoralizowanym świecie!

nl1Osoby żyjące w utopi wypaczonego i zdemoralizowanego życia nie są zdolne do wyjścia poza schemat pojęć edukacyjnych poznanych w procesie nauki ! Nie potrafią stworzyć niczego, co byłoby wolne od książkowych pojęć ! To jest tragedia ! A mówimy także o magistrach, profesorach, naukowcach i doktorach!

Ludzie w dzisiejszych czasach nie są zdolni do pojęcia zasad religii czy polityki ! Ludzie nie są wstanie zaangażować się w debaty , i dają się oszukiwać psychologii, socjologii i politycznej manipulacji ! Ponieważ nie są inteligentni, lecz tylko wykształceni i powtarzają odgórnie przyjęte schematy postępowania ! Zombie !

Oto ciemność , oto dzisiejszy postęp i rozwój oparty na głupocie i deprawacji społeczeństw, wierzących w wolność opartą na zabawie, rozrywce, nałogach i popędach !

Wolność? Liberty? Zbiorowe potrzeby? Odpowiedzialność? Dobrobyt ? Dobro społeczne ? Nikt nie wie o czym ja do cholery mówię?

Wolność, według większości młodych kobiet i facetów : Przecież mogę tańczyć , pić, palić, gadać głupoty, wybierać ludzi jak mięso w internecie , jaka jeszcze może być wolność ?!

A gdzie debilu : moralność , zasady , wolnomyślicielstwo, kreatywizm , potrzeba tworzenia, miłość , wierność , wstyd czy poświęcenie …??!

nl4

Ludzie przestali myśleć trójwymiarowo i kreatywnie , nie wiedzą jak określić coś co nie zostało im sprzedane w postaci książek i edukacji … Ludzie nie widzą całości tylko wygodne dla nich wycinki wolności, miłości, prawdy …

Komputer zastapił im myśli, poczucie anonimowości prowadzi do braku odpowiedzialności !!! A anonimowość prowadzi także do braku wstydu , zachamowań , wierności i miłości, bo liczy się obraz, ciało i płytkość oraz brak trwałości i zobowiązań !!!

Według tych ludzi trzeba być tolerancyjnym w stosunku do każdej formy nowej „wolności”, czyli czystych przejawów nielogicznego i nieludzkiego zła i patologii !

Normy moralne zostały wyłączone , logika została sprowadzona do formy internetowego cwaniactwa !!! Nie ma mowy o inteligencji w świecie pustki emocjonalnej i duchowej !

Bez względu na to jakim jesteśmy społeczeństwem: demokratycznym, socjalistycznym , chrześcijańskim … Większość tego społeczeństwa to gromada idiotów, zwierząt i niewolników o nikłym poziomie inteligencji i moralności !

Obywatele nie są już zainteresowani kreowaniem własnego bytu, wiedzy , i nie są już zainteresowani prawdą i polityką , zatracają potrzebę dobra i dobrobytu społecznego poprzez ignorancje i bezradność, a to wiąże się z brakiem wiedzy , bo edukacja i nauka jej nigdy nie zastąpi !

Kto decyduje o tym, kim będziesz i kim jesteś?

Kto doprowadził do inwazji ludzi kreujących wasz światopogląd za pomocą nauki i autorytetów? Kto jest graczem , a kto programatorem ?. Kto zabił wiedze, zastępując ją nauką!?

Celem kształcenia obywateli jest ich uwstecznienie moralne i intelektualne przez płytkie i zanikające już procesy wykształcania kreatywizmu i wolnomyślicielstwa , jest to zbrodnia dokonywana na człowieczeństwie i jego prawie do wolności intelektualnej !

Dokonano demontażu umiejętności logicznego rozumowania, zakazano wykorzystania logiki w procesach podejmowania decyzji, oraz radzenia sobie z rodzącymi się w was pomysłami i pytaniami …

Dlatego ludzie, którzy jeszcze wiedzą, czym jest logiczne myślenie , uczą się w każdy możliwy sposób, uciekając jak najdalej od grup i samokontrolujących się stad idiotów .

Pierwsze kroki w świecie prawdy i wolności są najtrudniejsze. Alienacja, odrzucenie, bezrobocie, odrzucenie demoralizujących was przyjaciół , rodzin , grup i stad bywa bolesne …

Ale potem nowy adept, student odkrywa nowy świat, pełen nieznanych informacji, kreatywnych form rozwoju oraz sztukę tworzenia i samodzielnego myślenia pozbawionego idei autorytetu.

Tak rodzą się geniusze , tak odradza się wiedza, moralność, prawda, zasady , tak odchodzi się od nałogów i popędów na rzecz twórczości , prawdziwej miłości, wiary i moralności !!!

To jest moja droga do, której zapraszam wasz wszystkich abyście mogli zobaczyć bezsens hierarchii, religii, partii, nauki, nałogów i popędów !!!

Władza boi się świadomej wiedzy za , którą idzie prawda i kreatywizm !

Wojciech dydymus Dydymski
Liga Świata

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s