Dreamspell a Kalendarz Majów

Słowa wypowiedziane przez Corteza do hiszpanskiej Rady Deputowanych w 1849 roku: „Przyczyną wszystkich waszych błędów panowie, jest nieświadomość kierunku, w którym cywilizacja i świat zmierzają. Wierzycie, ze cywilizacja i swiat postępują. Nie, one się cofają!” Z pewnych przyczyn, Kalendarz Majów stał się epicentrum niektórych eschatologicznych teorii oraz ideologii, mających wspólne zapatrywanie na kwestie takie jak […]

Czytaj dalej "Dreamspell a Kalendarz Majów"

Niszczenie Logiki

Niszczenie Logiki : Programowanie edukacyjne.Trivium (sztuki wyzwolone ,dziś zakazane) http://www.evolveconsciousness.org/media/books/consciousness/The%20Trivium%20-%20The%20Liberal%20Arts%20of%20Logic,%20Grammar,%20and%20Rhetoric%20-%20Sister%20Mirriam%20Joseph.pdf Wstęp : „Sztuki wyzwolone (siedem sztuk wyzwolonych) (łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) – podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. Siedem sztuk dzielonych było na dwie mniejsze grupy – trivium i quadrivium. Kanwą tego podziału było monumentalne, encyklopedyczne dzieło […]

Czytaj dalej "Niszczenie Logiki"

Ezoteryczne źródła komunizmu

Ezoteryczne źródła komunizmu. O Demonoszwilim Stalinie, wykorzystywaniu przez czekistów telepatii i hipnozy oraz „Szatanie – bogu proletariatu” Były seminarzysta gruziński Józef Dżugaszwili vel Stalin podpisywał swoje pierwsze prace pseudonimami „Demonoszwili” i „Biesoszwili”. Pierwszy komisarz ludowy do spraw oświaty w rządzie bolszewickim Anatolij Łunaczarski marzył o wcieleniu Religii Gatunku Ludzkiego właśnie w osobie Szatana. Wybitny poeta […]

Czytaj dalej "Ezoteryczne źródła komunizmu"

Metody Kontroli Umysłu

Wszystkie metody mind control testowano nielegalnie na ludziach. Programy mind control rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową. Podpułkownik Fletcher Prouty brał udział w programach Paperclip i Blowback, w ramach których krótko po II wojnie światowej sprowadzono do USA w tajemnicy przed opinią publiczną m. in. również naukowców z Trzeciej Rzeczy i Japonii. Dokument Komisji Energii […]

Czytaj dalej "Metody Kontroli Umysłu"

Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości

W Polsce ten system we współpracy z sowieckim GRU, znany był pod nazwą Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości lub COCON i istniał od 1947 roku .W ramach tego eksperymentu medycyny współczesnej prowadzono terapie narkotyczne, szokowe, eksperymentowano z hipnozą, stosowano tortury fizyczne np. słynne podtapianie. Eksperymenty te przeprowadzano na tzw. białych myszkach czyli wrogach ludu pracującego miast i wsi. W ramach […]

Czytaj dalej "Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości"

Niepodległość i jej skutki

Zasadą działania wszelkich specsłużb jest dezinformacja zwana praniem mózgu. Definicja “Prania mózgu – Oxford English Dictionary “Planowe, dokonywane czasami przy użyciu siły, usunięcie z umysłu człowieka trwałych przekonań, zwłaszcza dotyczących polityki, w celu zastąpienia ich innymi poglądami; Proce ten można uznać za rodzaj przymusowego nawrócenia,  jest stosowany przez różne państwa wobec desydentów politycznych: Jest to […]

Czytaj dalej "Niepodległość i jej skutki"

Głosy z pominięciem uszu tzw Voice to Skull

 Wykres szczegółowy opis działania dwóch technologii umożliwiających przesyłanie głosów wewnątrz-mózgowych, możliwość przesyłania podprogowych hipnotycznych przekazów, werbalny przekaz do podświadomości, opatentowane kilka dekad temu. 20 listopada 2014 ukierunkowane cele (TI), ofiary kontroli umysłu, zorganizowali swoją pierwszą konferencję by zaalarmować świat o kontroli umysłu i skrytym osaczaniu, torturowaniu. Technologia ta jest rozwijana od co najmniej 60 lat i ukryte […]

Czytaj dalej "Głosy z pominięciem uszu tzw Voice to Skull"