Articles Entheogens: What’s in a Name? The Untold History of Psychedelic Spirituality, Social Control, and the CIA

Entheogens: What’s in a Name? The Untold History of Psychedelic Spirituality, Social Control, and the CIA By Jan Irvin „November 11, 2014 O, be some other name! What’s in a name? that which we call a rose By any other name would smell as sweet; William Shakespeare, Romeo and Juliet   Articles in this Series: […]

Czytaj dalej "Articles Entheogens: What’s in a Name? The Untold History of Psychedelic Spirituality, Social Control, and the CIA"

How Darwin, Huxley, and the Esalen Institute launched the 2012 and psychedelic revolutions – and began one of the largest mind control operations in history.

„How Darwin, Huxley, and the Esalen Institute launched the 2012 and psychedelic revolutions – and began one of the largest mind control operations in history. Some brief notes. By Jan Irvin August 28, 2012 Updated March 30, 2013. FOR IMMEDIATE RELEASE: My investigation into Thomas Henry Huxley’s background (grandfather to Aldous and Julian) reveals him […]

Czytaj dalej "How Darwin, Huxley, and the Esalen Institute launched the 2012 and psychedelic revolutions – and began one of the largest mind control operations in history."

Dzieci Stanu Wojennego

„Dzieci Stanu Wojennego. Patrząc szeroko, to urodzeni nie tylko w latach 82-84, ale ogólnie w pierwszej połowie lat 80-tych. Wychowani zasadniczo bez wzorców. Autorytet w postaci papieża Jana Pawła II był dla nich raczej tylko „obrazkiem”, skoro rodzice rzadko chodzili do kościoła, a i z innymi przykazaniami – poza trzecim – również miewali problemy. Dzieci […]

Czytaj dalej "Dzieci Stanu Wojennego"

Niszczenie Logiki

Niszczenie Logiki : Programowanie edukacyjne.Trivium (sztuki wyzwolone ,dziś zakazane) http://www.evolveconsciousness.org/media/books/consciousness/The%20Trivium%20-%20The%20Liberal%20Arts%20of%20Logic,%20Grammar,%20and%20Rhetoric%20-%20Sister%20Mirriam%20Joseph.pdf Wstęp : „Sztuki wyzwolone (siedem sztuk wyzwolonych) (łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego) – podstawa wykształcenia w okresie późnej starożytności oraz średniowiecza. Siedem sztuk dzielonych było na dwie mniejsze grupy – trivium i quadrivium. Kanwą tego podziału było monumentalne, encyklopedyczne dzieło […]

Czytaj dalej "Niszczenie Logiki"

Ezoteryczne źródła komunizmu

Ezoteryczne źródła komunizmu. O Demonoszwilim Stalinie, wykorzystywaniu przez czekistów telepatii i hipnozy oraz „Szatanie – bogu proletariatu” Były seminarzysta gruziński Józef Dżugaszwili vel Stalin podpisywał swoje pierwsze prace pseudonimami „Demonoszwili” i „Biesoszwili”. Pierwszy komisarz ludowy do spraw oświaty w rządzie bolszewickim Anatolij Łunaczarski marzył o wcieleniu Religii Gatunku Ludzkiego właśnie w osobie Szatana. Wybitny poeta […]

Czytaj dalej "Ezoteryczne źródła komunizmu"

Metody Kontroli Umysłu

Wszystkie metody mind control testowano nielegalnie na ludziach. Programy mind control rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową. Podpułkownik Fletcher Prouty brał udział w programach Paperclip i Blowback, w ramach których krótko po II wojnie światowej sprowadzono do USA w tajemnicy przed opinią publiczną m. in. również naukowców z Trzeciej Rzeczy i Japonii. Dokument Komisji Energii […]

Czytaj dalej "Metody Kontroli Umysłu"

Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości

W Polsce ten system we współpracy z sowieckim GRU, znany był pod nazwą Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości lub COCON i istniał od 1947 roku .W ramach tego eksperymentu medycyny współczesnej prowadzono terapie narkotyczne, szokowe, eksperymentowano z hipnozą, stosowano tortury fizyczne np. słynne podtapianie. Eksperymenty te przeprowadzano na tzw. białych myszkach czyli wrogach ludu pracującego miast i wsi. W ramach […]

Czytaj dalej "Kompleksowy System Dezintegracji Osobowości"